<addthis />

Thể loại:Vật liệu

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Vật liệu là các vật chất đầu vào cho quá trình sản xuất công nghiệp. Thể loại này bao gồm các bài viết về những chất dùng làm vật liệu. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Vật liệu" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 12 thể loại con sau, trên tổng số 12 thể loại con.

C

H

I

K