You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Thay đổi công nghệ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Thay đổi công nghệ là một thuật ngữ được dùng để mô tả toàn bộ quá trình phát minh, sáng tạo và phổ biến các công nghệ hoặc các quá trình.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

L