You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Công nghiệp máy tính

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Công nghiệp máy tính là một khái niệm chỉ toàn bộ ngành kinh doanh liên quan tới phát triển phần mềm, thiết kế phần cứng, sản xuất linh kiện máy tính và cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.