Thể loại:Máy tính

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Máy tính, thường được gọi nhầm là máy vi tính, là những thiết bị hay hệ thống dùng để tính toán hay kiểm soát các hoạt động mà có thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật lôgic.

Máy tính được cấu tạo trên 2 cơ sở:

  1. phần cứng: bao gồm những thiết bị (vật lý) hoạt động qua sự điều hành của CPU; ngược lại CPU hoạt động được là nhờ sự điều phối và ra lệnh của các phần mềm
  2. phần mềm: là tập hợp các chỉ thị (hay mệnh lệnh) được mã hoá và được tải mỗi khi máy tính hoạt động

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.

Trang trong thể loại “Thể loại:Máy tính”

Thể loại này gồm trang sau.