Thể loại:Chiến tranh Việt Nam

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Kỵ binh bay Mỹ đổ quân - Nam Việt Nam 1966

Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) là giai đoạn cuối và khốc liệt nhất của Chiến tranh Đông Dương (1945-1975). Đây là cuộc chiến giữa một bên là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhân dân hai miền Nam - Bắc với sự trợ giúp từ các nước xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là của Liên Xô và Trung Quốc. Bên kia là Hoa Kỳ với sự hỗ trợ của Việt Nam Cộng hoà và các đồng minh khác như Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan và Philippines tham chiến trực tiếp. Cuộc chiến này tuy gọi là "Chiến tranh Việt Nam" nhưng chiến sự lan ra toàn bộ Đông Dương với chiến sự tại Lào và Campuchia ở các mức độ khác nhau. Do đó cuộc chiến còn được gọi là Chiến tranh Đông Dương lần thứ 2.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này gồm 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.

Trang trong thể loại “Thể loại:Chiến tranh Việt Nam”

2 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 2 trang.