You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Dự án phát triển Wikipedia tiếng Việt

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Dự án Phát triển Wikipedia tiếng Việt là nơi tập trung các nỗ lực sử dụng kỹ thuật lập trình để phát triển các tính năng mới của MediaWiki phù hợp với tiếng Việt, thêm tính năng cho Wikipedia tiếng Việt hay tạo các tính năng cho các trang web, diễn đàn tương tác với Wikipedia tiếng Việt.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

Trang trong thể loại “Dự án phát triển Wikipedia tiếng Việt”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.