Thể loại:Wikipedia

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Biểu tượng Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia là dự án để làm website bách khoa có nội dung miễn phí được thực hiện một cách cởi mở, nghĩa là bạn cũng được mời cộng tác tham gia soạn thảo và sử dụng. Tập đoàn Wikimedia quản lý và hoạt động Wikipedia. Thêm vào những chủ đề bình thường cho bộ bách khoa, Wikipedia cũng có thông tin thường thường ở trong bộ niên lịch và từ điển địa lý, với tin tức về thời sự.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại này phần lớn liệt kê những trang về hoạt động và cộng đồng của Wikipedia. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Wikipedia" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này gồm 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.

Trang trong thể loại “Thể loại:Wikipedia”

Thể loại này gồm trang sau.