You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Kiểm duyệt

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Kiểm duyệt là sự đàn áp sự thể hiện quan điểm và quyền tự do ngôn luận hay truyền thông công cộng khác và có thể được coi là bị xếp vào loại phản đối, độc hại, nhạy cảm, không chính xác về mặt chính trị hoặc bất tiện như những quy định, chỉ thị, phân loại của chính phủ và các cơ quan kiểm soát khác.

Sự kiểm duyệt các phương tiện truyền thông có thể đi kèm với xử lý truyền thông để tăng thêm tác dụng hướng dẫn dư luận. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Kiểm duyệt" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.