You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tự do thể hiện

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Tự do thể hiện hay tự do biểu đạt/diễn đạt được định nghĩa và quy định trong Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, được thông qua vào năm 1948, nói rằng:

"Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và diễn đạt; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới."

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “main”.

Thể loại con

Thể loại này có 5 thể loại con sau, trên tổng số 5 thể loại con.

D

T