You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Lịch sử

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lịch sử là môn học nghiên cứu và phân tích những sự kiện đã xảy ra. Trong thực tế, chỉ có một số sự kiện lịch sử được xem là "có thật". Đa số các nhà nghiên cứu các sự kiện lịch sử này, hay sử gia, tin rằng với quan điểm hiện tại chúng ta có thể thay đổi cách hiểu những sự kiện xưa. Vì thế cách giải thích những sự kiện xưa thay đổi thường xuyên qua các thời kỳ. Những giải thích dựa theo các nguồn gốc "căn bản" – những văn kiện được viết ra vào lúc đó hay gần sau lúc đó – thường được xem là có giá trị nhất.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Lịch sử" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 32 thể loại con sau, trên tổng số 32 thể loại con.

B

D

G

N

S

T

Đ