You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Phật giáo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Phật giáo (zh. 佛教, sa. buddhaśāsana, pi. buddhasāsana), hay giáo lý (śāsana) của Phật-đà (buddha), là một trong các tôn giáo lớn trên thế giới. Phật giáo được một nhân vật lịch sử là Tất-đạt-đa Cồ-đàm (zh. 悉達多瞿曇, sa. siddhārtha gautama, pi. siddhattha gotama) sáng lập khoảng thế kỉ thứ 5 trước Công nguyên, và Phật-đà (sa., pi. buddha), người giác ngộ, là danh hiệu Tất-đạt-đa Cồ-đàm có được sau khi tỉnh thức, giác ngộ được Pháp (zh. 法, sa. dharma, pi. dhamma), nguyên lí của vạn vật. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Phật giáo" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 10 thể loại con sau, trên tổng số 10 thể loại con.

Trang trong thể loại “Phật giáo”

Thể loại này chứa 4 trang sau, trên tổng số 4 trang.