<addthis />

Thể loại:Tôn giáo

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Tôn giáo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng, hay thần thánh, và những đạo lý, tục lệ, và tổ chức liên quan đến niềm tin đó. Trong nghĩa tổng quát nhất, một số người đã định nghĩa nó là kết quả của tất cả câu trả lời để giải thích quan hệ giữa nhân loạivũ trụ. Số tôn giáo được hình thành từ xưa đến nay được xem là vô tận, có nhiều hình thức trong những nền văn hóa và cá nhân. Tuy thế, ngày nay trên thế giới chỉ có một số tôn giáo lớn được nhiều người theo hơn những tôn giáo khác.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

This category "Tôn giáo" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 31 thể loại con sau, trên tổng số 31 thể loại con.

Trang trong thể loại “Tôn giáo”

Thể loại này chỉ chứa trang sau.