Thể loại:Phong kiến

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Chế độ phong kiến (phong tước, kiến địa) là một từ chuyển ngữ từ chữ féodalité (hoặc féodalisme), một chữ bắt nguồn từ chữ feod trong tiếng Latinh nghĩa là "lãnh địa cha truyền con nối". Phong kiến phản ánh hình thức truyền nối và chiếm hữu đất đai của chế độ quân chủ. Trong nhiều trường hợp, những thời kỳ quân chủ cũng được gọi chung là thời kỳ phong kiến, tuy không chính xác. Tuy nhiên, trong thời hiện tại, thể chế về chế độ quân chủ thời nay là chế độ quân chủ lập hiến, cho nên phong kiến chỉ phản ánh một giai đoạn, một thời kỳ của chế độ quân chủ.

Trong nhiều trường hợp, nên xếp mực từ vào Thể loại:Quân chủ

Đọc bài chính về Phong kiến

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

This category "Phong kiến" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 3 thể loại con sau, trên tổng số 3 thể loại con.