You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Số hữu tỉ

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Số hữu tỉsố (số thực, số đại số) x có thể phân tích thành dạng tỉ số a/b, trong đó ab là các số nguyên, với b khác không.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

S