You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Số đại số

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Số đại sốsố (số thực) có thể thu được từ và được coi là nghiệm của một phương trình đại số...

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

S