You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Số phức

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

x = a + bi
Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê

This category "Số phức" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này có 2 thể loại con sau, trên tổng số 2 thể loại con.

S