You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Sự kiện có tổ chức

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki
Sự kiện có tổ chức là các cuộc họp, cuộc biểu tình, tiệc tùng, v.v..., do một nhóm người tổ chức phục vụ một mục đích nhất định. Chúng có thể là những sự kiện tổ chức một lần, trong những dịp nhất định hoặc rời rạc, hay theo định kỳ.
Chúng phân biệt với, ví dụ như các sự kiện xảy ra trong tự nhiên (sự kiện thiên văn, địa lý) và các sự kiện không được dự tính hay lên kế hoạch trước (ví dụ như các cuộc chống bạo động, các cuộc tụ tập không có chủ đích).

Thể loại con

Thể loại này có 7 thể loại con sau, trên tổng số 7 thể loại con.

C

N

S

T