You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tiệc

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.

Một buổi tiệc là một sự tập họp xã hội với mục đích chủ yếu là để liên hoan và vui chơi giải trí. Khi buổi tiệc liên quan tới và là một phần của tôn giáo, văn hóa hay các lễ hội theo mùa, cụm từ "buổi tiệc" thường dùng để chỉ một cuộc tụ tập nhỏ hơn vì mục đích cá nhân như thư giãn hay thưởng thức.

This category "Tiệc" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.

H