Thể loại:Sinh học hệ thống

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Portal”. Sinh học hệ thống là một lĩnh vực tập hợp thông tin ở các mức độ khác nhau để làm rõ cơ chế hoạt động của các hệ thống sinh học. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Thể loại con

Thể loại này gồm thể loại con sau.