You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Thể loại:Tin sinh học

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Tin sinh học là một lĩnh vực khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kêkhoa học máy tính để giải quyết các vấn đề sinh học.

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Cat main”.

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.

This category "Tin sinh học" is from Wikipedia if otherwise notified.

Thể loại con

Thể loại này chỉ có thể loại con sau.