You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 2054/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo[1].

Sứ mệnh[sửa]

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực khoa học và công nghệ bậc cao đẳng cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa của khu vực phía nam và cả nước nói chung. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong học tập cho người học muốn vươn lên những tầm cao.

Tầm nhìn[sửa]

Phấn đấu xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường Cao đẳng tư thục với nhiều hình thức đào tạo theo nhu cầu xã hội, với thế mạnh đào tạo sinh viên giỏi kỹ năng thực hành và thành thạo về công nghệ thông tin, từng bước nâng cấp lên thành một trường đại học đa ngành với chất lượng đào tạo chuẩn quốc gia.

Tham khảo[sửa]

Một vài hình ảnh hoạt động[sửa]


This article "Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]