You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn là một đơn vị đào tạo thuộc Trường Đại học Vinh - một trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và phục vụ cộng đồng. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập ngày 01/9/2021 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh trên cơ sở sáp nhập khoa Luật và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Lịch sử[sửa]

  • Năm 2001, trường Đại học sư phạm Vinh chính thức đổi tên thành trường Đại học Vinh mở ra một bước mới trong đào tạo nhà trường. Ngoài các ngành sư phạm đã tạo nên thương hiệu, lần lượt các ngành khoa học xã hội nhân văn ra đời đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  • Lần lượt các ngành đào tạo Luật, Chính trị (khoa Giáo dục chính trị); Công tác xã hội, Quản lý văn hoá, Du lịch (khoa Lịch sử); Báo chí (khoa Ngữ văn) ra đời.
  • Năm 2009, khoa Luật ra đời với sự tách ra từ bộ môn Luật của Khoa Giáo dục chính trị.
  • Tháng 7/2018, các khoa Giáo dục chính trị, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Địa lý - Quản lý tài nguyên sáp nhập và cải tổ. Các ngành cử nhân khoa học xã hội nhân văn được sáp nhập thành Viện Khoa học Xã hội - Nhân văn gồm các ngành Chính trị học, Chính sách công, Quản lý nhà nước, Báo chí, Công tác xã hội,Quản lý văn hoá và Du lịch; các ngành sư phạm thuộc các khoa được sáp nhập về Viện Sư phạm Xã hội.
  • Tháng 9/2022, khoa Luật sáp nhập với Viện Khoa học Xã hội - Nhân văn thành Trường Khoa học Xã hội -Nhân văn theo định hướng phát triển của Trường Đại học Vinh.
  • Cùng với sự đổi mới và phát triển của Trường Đại học Vinh, trường Khoa học Xã hội - Nhân văn sẽ nâng cấp thành Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn trực thuộc Đại học Vinh trong tương lai.

Đào tạo[sửa]

  • Đào tạo cử nhân khoa học các ngành khoa học xã hội nhân văn: Luật, Chính trị học, Quản lý nhà nước, Quản lý văn hoá, Công tác xã hội, Báo chí, Du lịch,...
  • Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học xã hội nhân văn: Chính trị học,....
  • Trường chịu trách nhiệm đào tạo khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, hợp tác quốc tế, nghiên cứu và tư vấn chính sách cho các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Tổ chức[sửa]

Đảng bộ[sửa]

Ban giám hiệu[sửa]

Công đoàn[sửa]

Văn phòng[sửa]

Đoàn Thanh niên[sửa]

Khoa đào tạo[sửa]

Hiện Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh gồm 4 khoa:

1. Khoa Chính trị - Báo chí: phụ trách đào tạo các ngành Chính trị học, Quản lý nhà nước, Báo chí và các học phần Chính trị chung toàn trường.

2. Khoa Du lịch - Công tác xã hội: phụ trách đào tạo các ngành Du lịch, Quản lý văn hoá, Công tác xã hội.

3. Khoa Luật học: phụ trách đào tạo ngành Luật học.

4. Khoa Luật kinh tế: phụ trách đào tạo ngành Luật kinh tế.

Trung tâm[sửa]

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh có 03 trung tâm trực thuộc:

1. Trung tâm Lữ hành - Du lịch

2. Trung tâm Tư vấn pháp luật

3. Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng.

Nghiên cứu khoa học[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Tham khảo[sửa]


Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.


This article "Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Vinh. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]