Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Chính đề Việt Nam

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Chính đề Việt Nam là tác phẩm về các vấn đề của Việt Nam của một tác giả lấy bút danh là Tùng Phong được nhà xuất bản Đồng Nai, Sài Gòn xuất bản lần đầu tiên năm 1964. Trong tác phẩm này Tùng Phong phân tích thực trạng chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đương thời. Từ những phân tích đó ông đề xuất đường lối phát triển cho Việt Nam cũng như dự báo tình hình thế giới và những thách thức mà Việt Nam sẽ gặp trong tương lai.

Có người cho Tùng Phong là Ngô Đình Nhu, cũng có người cho Tùng Phong là Lê Văn Đồng. Hiện nay, ai là tác giả thật sự của Chính đề Việt Nam vẫn chưa được xác định thống nhất.[1]

Tham khảo[sửa]


This article "Chính đề Việt Nam" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Chính đề Việt Nam. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...