You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Trường Đại học Kinh tế Huế

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Đại học Kinh tế (tiếng Anh: University of Economics – Hue University) là một trong 8 trường Đại học thành viên thuộc hệ thống Đại học Đại học Huế, được xếp vào nhóm đại học trọng điểm của quốc gia Việt Nam. Trường được thành lập trên cơ sở Khoa Kinh tế, Đại học Huế.[1] Trường được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế, Đại học Huế.

Lịch sử[sửa]

Trường xuất thân là Khoa Kinh tế nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc vào năm 1969. Sau đó, đến năm 1984, đổi thành khoa Kinh tế, Đại học Nông nghiệp II Huế. Năm 1995, trường là khoa Kinh tế, Đại học Huế. Cuối cùng tháng 9/2002, Khoa Kinh tế trở thành trường Đại học Kinh tế Huế trực thuộc hệ thống Đại học Huế.[1]

Nghiên cứu khoa học[sửa]

Trường Đại học Kinh tế có nhiều đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, kinh tế tài nguyên và môi trường, kinh tế nông nghiệp và nông thôn; kinh doanh nông nghiệp, quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài chính công, quản lý giáo dục đại học...

Chính sách của nhà trường nâng cao hoạt động nghiên cứu, phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và gia tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học từ các nguồn kinh phú: nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn tự có, nguồn từ các chương trình hợp tác với các doanh nghiệp, địa phương và quốc tế. Giai đoạn 2011-2016, tổng số lượng đề tài NCKH của sinh viên đã thực hiện và nghiệm thu là 108 đề tài, trong đó có 6 đề tài đạt giải. [1]

Hợp tác quốc tế[sửa]

Trường có quan hệ công tác với hơn 40 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Trong đó, các mạng lưới quốc tế như Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường châu Âu (EAERE), Hiệp hội các nhà kinh tế học tài nguyên môi trường Đông Nam Á (EAAERE) và Mạng lưới nghiên cứu phát triển bền vững khu vực Mekong (SUMERNET) có nhiều cán bộ giảng viên của trường là thành viên. [1]

Tham khảo[sửa]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.


This article "Trường Đại học Kinh tế Huế" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Trường Đại học Kinh tế Huế. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]