<addthis />

Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Việt Nam)

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển lĩnh vực kết cấu hạ tầngđô thị (bao gồm: lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, công nghệ thông tin, truyền thôngxây dựng, đô thị).

Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị thành lập ngày 21/6/2003, theo Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ.[1]

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị được quy định tại Quyết định số 818/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa]

Theo Điều 2, Quyết định số 818/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ tổng hợp, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, quy hoạch vùng, lãnh thổ.
 • Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm về phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị bao gồm các ngành: giao thông, quản lý nhà nước, cấp nước thoát nước và xử lý nước thải, công nghệ thông tin, truyền thông thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; nghiên cứu, tổng hợp ngành xây dựng, các ngành dịch vụ: vận tải, bưu chính viễn thông, công cộng đô thị theo sự phân công của Bộ.
 • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch hằng tháng, quý, năm của các Bộ, Tập đoàn kinh tế và các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.
 • Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách để các bộ, ngành, địa phương quyết định theo thẩm quyền gồm: thẩm định các dự án đầu tư (cả vốn trong nước và vốn ngoài nước), đề xuất dự án và BCNCKT các dự án PPP và quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; tham gia thẩm định quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.
 • Chủ trì tổng hợp, theo dõi, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm của: Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải. Chủ trì thẩm định chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của Tập đoàn kinh tế nhà nước thuộc lĩnh vực chuyên ngành Vụ phụ trách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Lãnh đạo Vụ[2][sửa]

 • Phó Vụ trưởng:
 1. Lương Thị Hồng Hạnh
 2. Trịnh Đức Trọng

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.


This article "Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Việt Nam)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị (Việt Nam). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.