You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox”. Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực: khoa họccông nghệ; giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; điều tra cơ bản; tài nguyênmôi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển ít phát thải; tăng trưởng xanh; đóng góp do quốc gia tự quyết định và phát triển bền vững.

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường thành lập ngày 1/11/1995, theo Nghị định số 75-CP ngày 1/11/1995 của Chính phủ, với tiền thân là Vụ Khoa học giáo dục môi trường.[1]

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Quyết định số 858/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ và quyền hạn[sửa]

Theo Điều 2, Quyết định số 858/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường có các nhiệm vụ, quyền hạn chính:

 • Nghiên cứu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch; chủ trì tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm về phát triển các ngành, lĩnh vực: khoa học và công nghệ (bao gồm cả khu công nghệ cao); giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; điều tra cơ bản; tài nguyên và môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển ít phát thải; tăng trưởng xanh; đóng góp do quốc gia tự quyết định và phát triển bền vững.
 • Trực tiếp soạn thảo các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cụ thể khi được Bộ giao. Tham gia xây dựng và thẩm định các cơ chế, chính sách và các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các ngành và lĩnh vực Vụ phụ trách để các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền.
 • Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chưong trình, dự án (kể cả dự án ODA), báo cáo đánh giá định kỳ theo quy định của các ngành, lĩnh vực thuộc Vụ phụ trách. Đề xuất các giải pháp xử lý những vướng mắc trong quá trình điều hành triển khai thực hiện kế hoạch.
 • Chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực Vụ phụ trách; tham gia thẩm định chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác theo quy định; theo dõi, quản lý các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực Vụ được phân công phụ trách. Thực hiện việc giám sát đầu tư các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực Vụ phụ trách.
 • Chủ trì phối hợp với các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan liên quan triển khai; giám sát đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện; xây dựng báo cáo; sơ kết và tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững; chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh.
 • Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch 5 năm, hằng năm của: Bộ Khoa học và Công nghệ (bao gồm cả các khu công nghệ cao), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa LạcLiên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
 • Chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; làm thường trực Hội đồng khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Chủ trì xây dựng và tổng hợp kế hoạch bảo vệ môi trường sử dụng vốn sự nghiệp môi trường của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp kế hoạch và danh mục dự án điều tra cơ bản.
 • Thu hút vận động và phân bổ nguồn lực cho biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, đóng góp quốc gia tự quyết định (NDC), phát triển bền vững.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng.

Lãnh đạo Vụ[2][sửa]

 • Vụ trưởng: Lê Việt Anh
 • Phó Vụ trưởng:
 1. Nguyễn Thị Diệu Trinh
 2. Nguyễn Tuấn Anh
 3. Trần Liên Hương

Tham khảo[sửa]

 1. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.
 2. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Citation/CS1”.

Xem thêm[sửa]

Liên kết ngoài[sửa]

Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbar' not found.


This article "Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[sửa]