Cung Ý Trang phi

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Cung Ý Trang phi Lý thị (恭懿莊妃李氏, 1588 - 1624), là một phi tần rất được sủng ái của Minh Quang Tông thời nhà Minh.

Tiểu sử[sửa]

Trang phi họ Lý (李), sử gọi bà là Đông Lý(东李), người phủ Thuận Thiên, huyện Bảo Trì, thuộc một gia đình quý tộc cùng chi với Khang phi Lý thị, một phi tần khác cũng rất được Minh Quang Tông sủng ái.

Cuộc đời[sửa]

Bà theo hầu Minh Quang Tông từ trước khi ông lên ngôi[1], sử ghi rằng bà nhập cung làm thiếp từ khi ông còn ở Tiềm để, phân vị là Tuyển thị (选侍), làm hậu phi trong 29 ngày khi Quang Tông tại vì[2], một thời gian quá ngắn ngủi. Ban đầu bà nhận nuôi Chu Do Kiểm, cũng chính là Minh Tư Tông sau này, sau này bà sinh con gái là ngũ công chúa Chu Huy Doanh (朱徽㜲), chết non khi mới một tuổi, sau đó là Tề Tư vương Chu Do Tiếp (1609 - 1616),nhưng cũng chết yểu năm 8 tuổi do bạo bệnh. Qua cái chết của hai đứa con, bà cũng lâm bệnh và không qua khỏi vào năm 1624. Sau này Minh Tư Tông đăng cơ, vì công lao răn dạy, đã phong bà làm Cung Ý Trang phi (恭懿莊妃).

Tham khảo[sửa]

  1. Phân vị Tuyển thị chỉ trên Thục nữ, dưới Phi và Tài nhân
  2. Do Minh Quang Tông trị vì quá ngắn nên ông không thể phong cho bất cứ phi tần nào của mình, tất cả là do đời sau truy phong.

Đọc thêm[sửa]

  • Minh sử, quyển 114, liệt truyện đệ 2.
  • Tư trị thông giám


This article "Cung Ý Trang phi" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Cung Ý Trang phi. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.