Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Khang phi Lý thị

Từ EverybodyWiki Bios & Wiki

Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Unsubst”. Khang phi Lý thị (康妃李氏, 1584 - 1674), một sủng phi của Minh Quang Tông thời nhà Minh.

Tiểu sử[sửa]

Bà xuất thân thuộc một gia đình quý tộc cùng chi với một cung phi khác là Lý Tuyển thị, sau này là Cung Ý Trang phi Lý thị. Cha bà là Lý Hải (李海), cũng như người chị em họ của mình, nhập cung khi Minh Quang Tông chưa lên ngôi, khi ông còn ở Tiềm để, phân vị Tuyển thị (选侍).

Cuộc đời[sửa]

Bà là người có nhan sắc nên rất được Minh Quang Tông sủng ái, thế nhưng khi mới sắc phong là Khang phi (康妃) thì ông đã qua đời sau 29 ngày tại vị với nghi án Hồng hoan án, một trong những nghi án nổi tiếng nhất nhà Minh. Sau khi triều Minh diệt vong, không rõ bà có cùng các phi tần khác trốn ra ngoài không. Bà cũng là người sống thọ nhất trog số tất cả phi tần nhà Minh, 91 tuổi, cũng đồng thời là một trong những phi tần cuối cùng còn sống của nhà Minh, bên cạnh Viên quý phi cùng Ý phi Phó thị, tuy nhiên không rõ bà được chôn cất ở đâu.

Gia quyến[sửa]

Cha: Lý Hải (李海)

Mẹ: ?

Con cái: Bà là người sinh nhiều con nhất cho Minh Quang Tông, tuy nhiên chỉ có một người là sống qua tuổi tưởng thành.

  1. Hoài Huệ vương Chu Do Mô (朱由模) (1610-1615), mất năm 6 tuổi 懷惠王
  2. Nhạc An công chúa Chu Huy Thị (1611-1643), kết hôn với Củng Vĩnh Cố (鞏永固),còn có tên Huy Sác (徽娖), sinh được một trai một gái. 朱徽媞
  3. Thập công chúa Chu Huy Chiêu (1616- 1617), chết non. 朱徽妱

Tham khảo[sửa]


This article "Khang phi Lý thị" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Khang phi Lý thị. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...